MENU

Plánuji svatbu s cizinkou / cizincem. Co musíme zařídit?

31.08.2018
Plánuji svatbu s cizinkou / cizincem. Co musíme zařídit?
Léto využívá mnoho snoubenců pro uzavírání manželství. Je teplo, svatební obřad se může konat pod širým nebem a svatebčané nemusí být navlečeni jako na Sibiř.

Svatba s cizincem však přináší řadu povinností, které musí snoubenec jiné národnosti vykonat před samotným obřadem.

Na úřadě je třeba předložit tyto dokumenty:

  • pas,
  • rodný list,
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství – nesmí být starší šesti měsíců,
  • potvrzení o rodinném stavu a pobytu – pokud je cizí stát vydává,
  • povolení k pobytu na území ČR (kromě občanů EU nebo jiného smluvního státu) – ne starší než 7 pracovních dní před uzavřením sňatku,
  • pravomocný rozsudek soudu o rozvodu, pokud je cizinec rozvedený,
  • úmrtní list zemřelého manžela v případě, že je snoubenka ovdovělá / snoubenec ovdovělý.

Doklady mám připravené, co dál?

Dokumenty, které nebyly vydány v České republice, je třeba nechat úředně ověřit.

Jedním z ověřovacích způsobů je apostila – doložka, která prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. Jestli apostila musí být součástí vašich dokumentů, zjistíte buď na matrice městského úřadu nebo se podívejte na aktualizovaný seznam států Haagské úmluvy. Zde naleznete výčet států, které vyžadují ověření apostilou (např. Německo). Pro ověření apostilační doložkou se budete muset obrátit na Ministerstvo zahraničních věcí nebo na Ministerstvo spravedlnosti.

Superlegalizace, tj. dvojité ověření, je další způsob, jak dokument ověřit. Ověření listin probíhá jak ve státě, kde byl dokument vydán, tak na zastupujícím úřadě – zpravidla ambasádě toho státu, ve kterém listinu chcete předkládat.

Dokumenty s touto doložkou vyžadují Bahamské ostrovy, Dominikánská republika a jiné.

Jednotlivé dokumenty nechte ověřit samostatně. Kontroluje se zejména přepis u cizích jmen, aby nedošlo k překlepům. Teprvé poté, co budou vaše listiny opatřeny apostilou nebo superlegalizací, přichází na řadu ověřený překlad. Nejedná se však o překlad vámi nebo vaším kamarádem, ale osobou způsobilou k soudním překladům. Soudní překlad musí být opatřen tlumočnickou doložkou, razítkem a podpisem překladatele. Neznáte-li žádného překladatele, rádi vám s překladem listiny pomůžeme. Pošlete naskenovaný dokument a jazyk, do kterého má být překlad vyhotoven, ozveme se vám zpět. 

Pokud snoubenka či snoubenec nerozumí česky, musíte zajistit soudního tlumočníka po dobu svatebního obřadu. Výjimkou jsou občané Slovenské republiky, kdy není třeba češtinu překládat.

Nenechte se však odradit papírováním, které vás čeká, ale už nyní se těšte na den, kdy řeknete své ANO.