MENU

Překlad se soudním ověřením – nutnost nebo zbytečnost?

17.05.2019
Překlad se soudním ověřením – nutnost nebo zbytečnost?
Nestačil by „obyčejný“ překlad? Na co ještě připlácet za soudní ověření?

Čas od času nastane situace, kdy klient potřebuje překlad dokladu nebo dokumentu, ale váhá, zda je nutné mít překlad „s razítkem“ či nikoliv. Kdy tedy není zapotřebí soudní ověření a kdy se naopak vyžaduje?

Krátké vysvětlení, jakou funkci razítko vlastně plní 

Soudní ověření daného překladu potvrzuje, že překlad do cílového jazyka souhlasí s textem originálního dokumentu (nebo s ověřenou kopií).

Jak od sebe rozeznám běžný překlad a ověřený překlad?

Běžný překlad má podobu dokumentu v tištěné nebo elektronické podobě, zatímco u ověřeného překladu se musí doložit několik dalších příloh. V tomto případě se vyhotovený a vytištěný překlad sváže v jeden dokument společně s originálem a tlumočnickou doložkou opatřenou kulatým razítkem překladatele. Tlumočnická doložka je vždy ve stejném jazyce jako přeložený text. Takto ověřený doklad je považován za právoplatný.

Jaké dokumenty je vhodné mít s ověřením?

Zde uvádíme pouze zlomek těch, které jsme již pro naše klienty překládali.

 • Výpis z rejstříku trestů
 • Pracovní smlouva
 • Smlouva o koupi / prodeji auta
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Lékařská zpráva / výpis z dokumentace
 • Přehled zaplacených záloh pro Státní správu / zdravotní pojišťovnu
 • Doklad o zdravotní prohlídce
 • Zplnomocnění k řízení auta
 • Rozhodnutí soudu o rozvodu manželství / o svěření dítěte do péče / o určení výše výživného
 • Vysvědčení / diplomy
 • Potvrzení o studiu
 • aj.

Vždy záleží na tom, k jakému účelu přeložený dokument potřebujete. Pro úřady a státní instituce je v drtivé většině případů nutné mít překlad ověřený. Pokud jej však potřebujete pro vlastní potřebu, pak vám postačí překlad bez ověření.