MENU

Na co se nás ptáte

20.10.2016
Na co se nás ptáte
Jestli i vám vrtá hlavou, proč my překladatelé mluvíme o zdrojovém slově či normostraně a co tyto výrazy znamenají, jaké jsou typy tlumočení nebo jak je to s cenou za překlad… pak jste na správném místě.

Dnes jsme si pro vás připravili seznam nejčastějších dotazů našich zákazníků. Tak se na ně pojďme podívat.

Co je to normostrana?

Pojem normostrana se používá zejména u překladatelů a textařů (a možná i jinde). Aby nedocházelo ke zbytečným spekulacím, je obecně stanoveno, že jedna normostrana obsahuje 250 slov, tzn. 1 800 znaků. Do znaků se počítají jak mezery, tak poznámky pod čarou.     

Jestli si libujete v číslech, pak vás jistě bude zajímat, že textu o délce 1 800 znaků (a to včetně mezer) odpovídá 30 řádkům po 60 úhozech. 

Jak určujete cenu za překlad?

Celkovou cenu překladu vypočítáváme na základě počtu slov zdrojového / překládaného textu, pokud nám jej zašlete v elektronické podobě. V případě tištěné podoby nebo elektronického formátu, který neumožňuje stanovit počet slov, stanovíme cenu překladu na základě počtu slov cílového / přeloženého textu.

Co jsou CAT nástroje a jaké jsou jejich výhody?

CAT (Computer Aided Translation) je zkratka pro počítačem podporovaný překlad. CAT nástroje nenahrazují naši práci, ale urychlují ji tím, že ukládají přeložený text do tzv. překladové paměti.

Výhody, které CAT nástroje nabízí:

  • zachování jednotné terminologie – i v případě více překladatelů,
  • výrazné zrychlení překladů,
  • nižší náklady na překlad – opakující se výrazy se přeloží pouze jednou,
  • možnost vytváření překladové paměti a terminologického slovníku,
  • vhodné zejména při překládání opakujících se textů a přesných termínů nebo při lokalizaci (např. webových stránek).

Výhody již znáte. Pojďme se ještě podívat, jak s CAT nástroji šetříme vaši kapsu.

V jakém formátu mi zakázku doručíte?

Překlad vám dodáváme v takovém formátu, v jakém potřebujete (Word, Excel, PowerPoint, PDF atd.).

Jak rychle mi překlad dodáte?

Obvyklá norma pro překladatele je 2 000 – 3 000 slov, tedy 8 – 12 normostran textu na 1 pracovní den. Dodací lhůtu přeloženého textu se ale snažíme co nejvíce přizpůsobit vašim potřebám, takže v případě rozsáhlého překladu nebo velmi expresního překladu jsme schopni vytvořit speciální tým několika překladatelů, a tím překlad textu urychlit.

Rozdíl mezi běžným a soudně ověřeným překladem

Soudně ověřený překlad je dokument k oficiálnímu použití, k předložení úřadům, policejním orgánům nebo soudům, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.
K originálnímu dokumentu připojíme hotový překlad opatřený doložkou soudního tlumočníka (prohlášení překladatele o autentičnosti textu), kulatým razítkem a podpisem překladatele.

V čem se liší konsekutivní a simultánní tlumočení?

Při konsekutivním tlumočení řečník pronáší svůj projev v krátkých segmentech, následně ponechává čas tlumočníkovi na překlad, a teprve poté pokračuje ve výkladu. Jedná se o nejčastější techniku tlumočení, která se volí zejména při menším počtu účastníků, tj. při přednáškách, obchodních jednáních, projevech apod.

V případě simultánního tlumočení překládá tlumočník současně s přednášejícím. Tlumočník překládá to, co bylo právě řečeno, a zároveň musí naslouchat následné řeči mluvčího. Jedná se tak o nejobtížnější formu tlumočení, proto je vhodné mít k dispozici alespoň dva tlumočníky. Tento způsob tlumočení se zpravidla využívá pro akce s větším počtem účastníků, tj. při rozhovorech, zasedáních, kongresech apod.

Chcete se dozvědět více o tlumočení? Nahlédněte do tlumočnického zákoutí.

Co znamená přímý a nepřímý překlad?

Přímým překladem rozumíme okamžitý překlad ze zdrojového jazyka do jazyka cílového. Např. zdrojový text je v italštině, překlad požadujete do češtiny. Překladatel se specializací italština – čeština tedy přímo přeloží dokument do češtiny.

Nepřímý překlad se uplatňuje zejména nebo do méně běžných jazyků, kdy nelze zajistit překladatele přímo pro danou jazykovou kombinaci. Proto nejprve vyhotovíme překlad ze zdrojového jazyka do angličtiny, a poté z angličtiny do cílového jazyka (např. v kombinaci čeština – angličtina – turečtina).


Máte další otázky? Nebojte se zeptat, jsme tu pro vás.