MENU

CAT nástroje aneb jak šetříme vaši kapsu

20.03.2019
CAT nástroje aneb jak šetříme vaši kapsu
V dnešní poněkud uspěchané době se všichni snaží co nejvíce si usnadnit svoji práci a zároveň ušetřit finanční prostředky. Každý z nás k tomu využívá nejrůznějších technik a každé odvětví má své specifické nástroje.

Týká se to také překladatelského odvětví. Překladatelského světa, který formuje a staví mosty mezi rozdílnými kulturami a jejich jazykovými odlišnostmi. Pojďme se blíže podívat na to, jak to v překladatelství funguje.

Překladatelé pracují s CAT nástroji (z anglického computer aided translation, volně přeloženo počítačově podporované překlady), které pracují na principu překladové paměti. Tyto softwary nenahrazují práci překladatele, ale ukládají slova, slovní spojení, věty nebo odstavce do tzv. překladové paměti. A to jak v originále, tak v přeloženém jazyce. Tím se v tomto programu vytvoří seznam slov, který je na základě podobnosti výrazů a frází možno použít také při překladu dalších textů.  

Hlavním posláním CAT nástrojů tedy je, aby se již jednou přeložený text znovu nepřekládal a nemusel se opětovně účtovat za plnou cenu.

Rozdíl?

Pokud žádný z překladatelského softwaru nepoužíváte, pak musíte text překládat pokaždé (a třeba i 100x), což se vám může trochu prodražit. Leckdy se může stát, že při překladu dojde v jednotlivých frázích nebo slovech k menším stylistickým odlišnostem, což není např. v technickém manuálu právě žádoucí.

Velkým přínosem CAT nástrojů je koncová cena pro klienta. Jednou přeložená věta se již opětovně překládat nemusí. Tudíž zákazník může v závislosti na opakovaných frázích ušetřit řádově desítky procent svých nákladů vynaložených na překlad.

Trh nabízí mnoho překladatelských softwarů, např. SDL Trados, accross, Memsource. V překladatelské agentuře A-tradi pracujeme se všemi těmito nástroji, proto dokážeme pružně reagovat na požadavky našich klientů. Nestaráme se o pouze o jednotnost vašich textů, ale šetříme i vaši kapsu. 

 

Pracujeme s těmito CAT nástroji: 

DATA | programy | programy-across.jpg               


 
DATA | programy | programy-memsource.jpg 
   
 
DATA | programy | SDL_Trados_Studio_Web_Icons_019.png