MENU

Tlumočení obchodního jednání FR - CS

Zadání

Tuzemská strojírenská společnost očekávala přílet zahraniční delegace z Francie. Bylo třeba zajistit tlumočení francouzského jazyka a češtiny.

Cílem zahraniční návštěvy bylo seznámení zástupců francouzské společnosti s výrobními postupy tuzemské strojírenské firmy a vyjednání obchodních podmínek pro uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci. Součástí mezinárodního setkání bylo několik obchodních jednání a odborné proškolení zaměstnanců francouzské společnosti.

Průběh

Úkolem naší společnosti bylo zajistit tlumočení v jazykové kombinaci čeština – francouzština, a to:

Řešení A-tradi