MENU

Co dělám? Překládám.

22.06.2018
Co dělám? Překládám.
Když se mě někdo zeptá, co dělám a kde pracuji, zpravidla odpovím stejně: „Překládám. Pracuji v překladatelské agentuře.“ „Fakt? Tyjo. A kolik jazyků teda umíš?“ zaznívá pod palbou další sada otázek.

S překladatelstvím je neodmyslitelně spjata znalost hned několika jazyků, ideálně tří a více. Staré české přísloví „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“ mě v tomto případě trochu znejišťuje.  Asi proto, že umím „pouze“ dva – němčinu a češtinu. Tedy, rozumím i anglickému, slovenskému a španělskému textu.
Ale k tomu, abych překládal na profesionální úrovni, mé znalosti nestačí. Proč? 

Překládání textů je poněkud složitější proces, než se na první pohled zdá. Základem je samozřejmě ne dobrá, ale výborná znalost gramatiky a pravopisu. S nimi jde ruku v ruce terminologie, slovosled, styl psaní, znalost idiomů a v neposlední řadě nutná pečlivost k zamezení překlepů. Týká se to jak zdrojového jazyka, ze kterého překládám, tak jazyka cílového.

Jaký typ textů se překládá nejhůře?

Jsou to zkratky, heslovité výrazy nebo krátké poznámky. Pojmy, které jsou bez doplňujícího textu prázdnými a nicneříkajícími slovy. Pokud jste sami někdy pročítali tabulku s jednoslovnými výrazy, pak víte, o čem mluvím.

V posledních letech se do popředí prudce tlačí technologické nástroje a aplikace na podporu překladů. Nebráním se vyzkoušet jakékoliv tzv. CAT nástroje, které nám – překladatelům – pomáhají při naší práci. V současné době je snad nejběžněji používaný SDL Trados, ale osobně pracuji i s jinými nástroji.  

A překladatelské aplikace určené pro širokou veřejnost? Jako výborný pomocník na dovolené v zahraničí – ano, proč ne. Ovšem při psaní obchodního dopisu či technické specifikace výrobku by mohl být výsledek značně nejistý. Správnost překladu by bylo jistě vhodné ověřit někým zkušeným.

Co závěrem?

Člověk často s překládanými texty spí (nezřídka i nespí), jí, jezdí na dovolenou… Počáteční nadšení a euforie, které nastupují v momentě získání větší zakázky, se s blížícím se termínem odevzdání překladu postupně mění v hysterii. Blažená úleva a radost z nového díla se dostaví až v momentě, kdy je překlad odevzdán zákazníkovi a následně schválen.  

Překladatelství je velká dřina. Avšak odměnou jsou spokojení klienti, kteří díky mé práci získávají nové zakázky, nové zákazníky. Je to práce, která boří jazykové bariéry mezi lidmi. A to je to, co mám na své práci rád.