MENU

Mezinárodní den mateřského jazyka

21.02.2024
Mezinárodní den mateřského jazyka
Každý rok si 21. února připomínáme svátek, který oslavuje jazykovou rozmanitost a poukazuje na jazyky, kterým hrozí zánik. Den mateřského jazyka vznikl za účelem zlepšení všeobecného povědomí o důležitosti mateřského jazyka.

Cílem je snaha zamezit zániku malých jazyků a chránit jazykovou různorodost světa.

Jak tedy můžeme přesně definovat mateřský jazyk? Je to skutečně ten, který se každý z nás naučil jako první? Zkuste potrápit své mozkové buňky následující situací.

„Dle mého názoru hovořím nejlépe anglicky. Vzhledem k tomu, že ale bydlím na Slovensku, mým nejpoužívanějším jazykem je slovenština. Moje matka byla Maďarka, mluvila na mě tedy především maďarsky, zemřela ale v mých třech letech. Otec pocházel z Nizozemí. Chůva, se kterou jsem byla velmi často, ovšem hovořila pouze polsky. Jako trvalé bydliště uvádím Německo. Jaký je můj mateřský jazyk?“ (Zdroj: T. Bůžková)  

Mezinárodní den mateřského jazyka si připomínáme od roku 1999.

V současné době se na světě mluví téměř 7 000 jazyky. Každým rokem jich ale zhruba deset vymizí.

Každý jazyk má svůj vývoj, svoji ojedinělost, v každém z nich nalezneme jedinečné zkušenosti a znalosti týkající se toho kterého národa. Berme tedy i my náš mateřský jazyk jako hmotné i nehmotné dědictví a zároveň odkaz pro další generace.