MENU

Zdravotnictví

30.11.2023
Zdravotnictví
Dle Evropského spotřebitelského indexu zdravotní péče (EHCI) je Česká republika zemí, kde je efektivita zdravotnictví nikoliv náhodným, ale trvalým trendem. Čím je to způsobeno?

Dle autorů zprávy o vývoji EHCI je zdejší zdravotní systém stabilní a prostý korupce, což není v zemích střední a východní Evropy tak obvyklé.

Často se při naší práci setkáváme také se zdravotnickou dokumentací, z nichž nejžádanějšími jsou běžné překlady a překlady s ověřením. Jedná se o lékařské zprávy určené např. k soudnímu jednání v případě automobilové havárie v zahraničí, k operačnímu zákroku prováděnému v cizí zemi aj.

Další překlady se týkají klinických studií, informovaných souhlasů pacienta před operací, návodů ke zdravotnickým prostředkům apod. 

Velmi zajímavým projektem z důvodu neobvyklých jazykových kombinací byly překlady a jazykové korektury informačních brožur pro přistěhovalce. Zdrojovým jazykem byla angličtina, cílovými jazyky byly polština, rumunština, somálština a perština.