MENU

Strojírenský průmysl

17.03.2020
Strojírenský průmysl
Která odvětví mají v České republice dlouhou a dobrou tradici? Jedním z nich je například strojírenství. Obor, který se zde rozvinul již v období mezi dvěma světovými válkami.

Ať už se jedná o těžké strojírenství, kam spadá výroba větších a těžších částí, nebo o lehké strojírenství, které se zabývá výrobou menších strojů, ani tomuto odvětví se naše překlady se nevyhýbají.

Nejžádanějšími službami jsou překlady a jazykové korektury z němčiny do polštiny, bulharštiny, češtiny, slovenštiny, slovinštiny, rumunštiny, ruštiny a srbštiny. Tyto překlady se týkají zpravidla technických výkresů a manuálů k větším i menším strojním zařízením, jako jsou frézy, číslicově řízené válcové brusky aj.