MENU

Stydíte se za své pravopisné chyby?

07.11.2018
Stydíte se za své pravopisné chyby?
Víte o tom, že bezchybný a čtivý text je jedním z rozhodujících faktorů, které ovlivňují nákupní rozhodování vašich potenciálních zákazníků?

Na nedávném veletrhu v Brně, kde jsme se setkali s několika zástupci společností z různých oborů, nás v rozhovorech překvapilo jedno společné téma – chyby týkající se pravopisu, gramatiky nebo slovosledu v psaných textech. Většina z řad manažerů a ředitelů společností přiznala, že největší úskalí psaného projevu vidí právě v této oblasti.  

V mnoha dodavatelských firmách, které mají matku v zahraničí, překládají propagační materiály a technické příručky zaměstnanci dceřiné společnosti. Je to z důvodů jak finančních, tak znalostních. Pracovníci jednotlivých poboček se dnes a denně setkávají s výrobky, které ve svém portfoliu nabízejí, a znají technická specifika těchto výrobků. Jejich překlad do rodného jazyka tak zpravidla bývá v souladu s originálním dokumentem, zejména co se pochopení specifických výrazů týče.

Překlad ano, ale co dál?

Po samotném překladu by měla přijít na řadu také kontrola, tj. korektura.
To, že text přeložíte a poté ještě po sobě několikrát přečtete, je stále součástí vašeho překládání. Samotná práce korektora však spočívá v něčem docela jiném.

Korektor by vám měl být schopen sdělit, co váš text potřebuje nebo co mu schází. Opraví překlepy a pravopisné chyby, správně upraví větnou strukturu a navrhne srozumitelnou formulaci v případě „kostrbatých“ vět.

Pokud se s korektorem dohodnete, může vám dále zkontrolovat správnost překladu dle originálního dokumentu nebo udělat grafické úpravy v samotném textu.

Než začnete s nějakým korektorem spolupracovat, zeptejte se ho, co všechno umí zkontrolovat a opravit. Pokud je schopný a šikovný, může s vaším textem přímo čarovat. Záleží jen na vás, do jaké hloubky chcete nechat dokument zrevidovat. 

A jak je to s cenou za korekturu?

Pokud jste se pro korektora přece jen rozhodli, ale hledáte někoho levného, počítejte s tím, že kvalita textu bude přímo úměrná ceně za práci. Nespočet inzerátů, které kolují po internetu, jsou důkazem toho, že se mnozí lidé dobře hovořící svým rodným jazykem domnívají, že mohou být dobrými korektory. A to i přesto, že jejich jazyková vybavenost ani vzdělání nemusí odpovídat předpokladům korektora. Pro laika není vůbec snadné se ve změti nabídek správně zorientovat.

Dáme vám však jednu dobrou radu.

Jděte na to selským rozumem a sami se zamyslete nad tím, zda byste své účetnictví svěřili někomu, kdo by vás přesvědčoval o tom, že umí pracovat s kalkulačkou. A stejné je to i v případě jazykové úpravy.

Vložte tedy váš firemní „poklad“, jedinečnost a budoucnost vašich výrobků či služeb do rukou těch, kteří vám zvýší kvalitu textu díky správné korektuře