MENU

Stavitelství

23.04.2020
Stavitelství
V České republice přibývá nových staveb jako hub po dešti. Stavební firmy neustále rozšiřují nabídku nových bytů či kancelářských objektů v lukrativních, i těch méně zajímavých lokalitách, a to i přes nepříznivý vývoj hospodářské krize.

Jedním z nejdůležitějších úkonů, které je třeba zahrnout při přípravě jakékoliv stavby, je stavební rozpočet. V případě zahraničního investora je zpravidla požadován také překlad celého dokumentu. A tím se zvolna dostáváme k tomu, co máme s tímto odvětvím společného.

Naše překlady ve stavebnictví nejčastěji zahrnují právě stavební rozpočty s podrobným popisem všech prvků, které budou v celkových nákladech vyčísleny. Překlad, jazyková korektura a jazyková revize se zpravidla týká jazykových kombinací z češtiny do němčiny a angličtiny.