MENU

Překlad manuálů - Automobilový průmysl

Zadání

Významný rakouský výrobce a prodejce automobilové techniky, vzduchotechniky a hobby produktů připravil sadu manuálů, uživatelských příruček a seznamů náhradních dílů k nabízeným výrobkům. Zákazník vlastní rozsáhlou síť poboček po celém světě, veškeré materiály se tedy překládaly do několika jazykových variant.  

Výzva

Průběh

Počtem slov a rozsahem poskytovaných služeb se zakázka zařadila mezi projekty, na jejichž zpracování se podílel větší počet překladatelů a terminologů.

Při překladech dokumentů došlo zároveň k jejich lokalizaci, tzn. k přizpůsobení textu v závislosti na jazykových, tržních a jiných zvyklostech dané země.

Klient připravil fotografie produktů a grafici k nim vložili přeložený text. Závěrečná korektura cizojazyčných textů vč. správnosti popisků jednotlivých dílů byla posledním krokem ve zpracování této zakázky.

Řešení A-tradi

Pro společnosti tohoto typu jsou překlady a lokalizace textů klíčové, bez nichž by nemohl být žádný výrobek v zahraničí nabízen.