MENU

Překlad katalogu - Chovatelské potřeby

Zadání

Pro předního rakouského výrobce potřeb pro domácí mazlíčky a hospodářská zvířata bylo zapotřebí přeložit a připravit k tisku prodejní katalogy na celý rok. Protože klient působí v mnoha evropských zemích, prováděly se veškeré překlady do několika světových jazyků.   

Výzva

Průběh

Důležitým požadavkem zákazníka bylo zajištění efektivnosti nákladů, jednotná terminologie a přizpůsobení textů danému trhu.

Celý projekt byl náročný zejména po obsahové stránce. Na každé jazykové variantě se podílela skupina zkušených překladatelů a korektorů.

K přeloženým textům byly vsazeny obrázky, čímž došlo ke zkompletování prodejního katalogu. Korektoři provedli závěrečnou kontrolu překlepů, pravopisu a správnosti formátování textů, a veškeré materiály byly doručeny klientovi. 

Řešení A-tradi