MENU

AI není nic nového, ale…

25.01.2024
AI není nic nového, ale…
Není pochyb o tom, že se v posledních měsících stále více mluví o zvyšování vlivu umělé inteligence (AI) na náš život. Otázka zní, do jaké míry je tento exponenciální růst přínosem.

Umělá inteligence se zvolna stává nedílnou součástí všech našich činností. Chceme-li plně pochopit její smysl a zároveň využít její potenciál, je třeba sledovat její vývoj a související trendy.

AI však není novinkou, její počátky sahají až do první poloviny 20. století. V 50. letech byly zaznamenány první úspěchy i v oblasti překladatelství. Strojový překlad (Machine Translation) založený na AI používá různé technologie pro naučení se daného jazyka a jeho struktur.  Umělá inteligence má na vývoj tohoto odvětví významný vliv. Můžeme tak mluvit o postupné transformaci překladatelství.

Jaké jsou výhody a nevýhody překladu s využitím AI?

 • Efektivita a rychlost
  MT může být vhodnou volbou pro velmi rychlé a rozsáhlé překlady. To umožňuje překladatelům zvládnout větší objemy textu a poté se soustředit na revize a stylistické opravy textů. Přínosem je však pouze v případě, kdy dokáže nejen správně poskládat slova ve větách, ale zároveň pochopit i kontext. A tato symbióza zatím poněkud pokulhává.
 • Automatizace rutinních překladů
  V případě opakujících se textů může MT nahradit práci překladatele, a tak ušetřit nejen čas na překlad, ale i peníze klientovi.
 • Odborné překlady a jejich kvalita
  V této oblasti zůstává lidská schopnost zachytit jemnost jazyka, kultury a specifika oboru nepostradatelná. Překlad za pomoci AI nemusí vždy správně vystihnout kontext zdrojového textu nebo specifické termíny v odborných překladech.
 • Spolupráce mezi lidmi a stroji
  Budoucnost překladatelství se formuje do „vztahu“ AI a lidský překladatel, kde AI pomůže s rychlým překladem a automatizací, zatímco člověk vnese do překladu kreativitu, jemnost jazyka i porozumění textu.
 • Vytváření nových příležitostí
  Neustálý rozvoj AI přináší pokroky v oblasti jazykových technologií, což může vést k vylepšeným nástrojům pro překladatelskou komunitu, a tím zároveň i k lepšímu porozumění jazyka.  

AI nevytlačuje lidské pracovníky z jejich pozic, pouze je nahrazuje v činnostech, kde není zapotřebí tvůrčího nebo kritického myšlení. Svět a způsob, jakým pracujeme, komunikujeme, žijeme, se nám začíná postupně měnit a přetvářet. Do popředí zájmu se tak dostanou zejména lidé disponující kritickým nebo inovativním myšlením. Čeká nás nová éra v těsné spolupráci s AI a bude pouze na každém z nás, s jakým odhodláním dokážeme těmto inovacím čelit.