MENU

Polygrafie

17.04.2020
Polygrafie
Polygrafie patří v České republice k odvětvím, kde probíhají výrazné změny, a to hlavně díky moderním technologiím.

I přesto, že dochází k poklesu zájmu o tištěná média, má tento obor stále své nezastupitelné místo jak v ČR, tak ve světě. Neustále se posouvají hranice a hledají se nové, inovativní tiskové technologie.

Jakým způsobem se v polygrafii pohybujeme my jakožto překladatelé? S našimi překlady a lokalizací textů se můžete setkat např. na webových stránkách zaměřených na online tiskárny nebo v tištěném periodiku
o nákladních autech.
Tyto překlady děláme zejména z němčiny do češtiny, slovenštiny, maďarštiny, slovinštiny nebo také do severských jazyků, jako je dánština a švédština.