MENU

Nejnovější trendy ve správě dodavatelského řetězce v oblasti překladů a tlumočení

25.06.2024
Nejnovější trendy ve správě dodavatelského řetězce v oblasti překladů a tlumočení
Správa dodavatelského řetězce v překladatelských a tlumočnických službách se stále vyvíjí díky technologickým inovacím a změnám v obchodních modelech. Zde jsou některé z nejnovějších trendů, které ovlivňují tento sektor:

1. Automatizace a umělá inteligence (AI)

 • Strojový překlad (MT): Technologie jako Google Translate a neural machine translation (NMT) umožňují rychlejší a levnější překlady. Překladatelské agentury často kombinují strojový překlad s lidským post-editingem, a to zejména tam, kde jsou texty obsáhlé a není třeba odborných znalostí.
 • Automatizace pracovních postupů: Nástroje pro správu projektů a pracovní postupy (workflow) automatizují mnoho administrativních úkolů, jako je zadávání úloh, sledování pokroku a fakturace.

2. Cloudové platformy a spolupráce

 • Online CAT nástroje: Cloudové nástroje pro počítačem podporovaný překlad (Computer-Assisted Translation) jako např. xtm, transifex, phrase, MemoQ a Wordfast umožňují překladatelům pracovat odkudkoliv a spolupracovat v reálném čase.
 • Centralizace projektů: Cloudové platformy umožňují centralizovanou správu projektů, což usnadňuje koordinaci mezi překladateli, projektovými manažery a klienty.

3. Integrace s dalšími systémy

 • TMS (Translation Management System): Integrace TMS s jinými podnikovými systémy, jako jsou ERP (Enterprise Resource Planning) a CRM (Customer Relationship Management), XTRF, Plunet, Quahill, umožňuje lepší tok informací a automatizaci procesů.
 • API integrace: API (Application Programming Interface) umožňují hladkou integraci překladatelských služeb do webových aplikací, e-commerce platforem a dalších systémů, což zjednodušuje proces lokalizace.

4. Kvalita a kontrola kvality

 • Automatizované nástroje pro kontrolu kvality: Nástroje jako QA Distiller a Xbench umožňují kontrolu konzistence, pravopisu a gramatiky, použitých tagů nebo čísel.
 • Terminologické databáze: Sdílené terminologické databáze zajišťují jednotnost a konzistenci překladu napříč různými projekty a týmy.

5. Sledování výkonu a analytika

 • Business Intelligence (BI): Pokročilé analytické nástroje umožňují agenturám sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), identifikovat trendy a optimalizovat své procesy.
 • Prediktivní analýza: Pomocí datové analýzy mohou agentury předpovídat budoucí potřeby, plánovat kapacity a optimalizovat využití zdrojů.

6. Specializace a odborné znalosti

 • Specializované překladatelské týmy: Rostoucí poptávka po odborných překladech (např. právní, medicínské, technické) vede k vytvoření specializovaných týmů s hlubokými znalostmi v daném oboru.
 • Certifikace a školení: Investice do školení a certifikace překladatelů zajišťuje, že mají potřebné dovednosti a znalosti pro vysoce specializované překlady.

7. Flexibilní a vzdálená práce

 • Práce na volné noze (freelance) a práce na dálku (remote): Zvýšený počet překladatelů pracujících na volné noze a na dálku vyžaduje efektivní nástroje pro spolupráci a komunikaci.
 • Virtuální týmy: Správa virtuálních týmů a zajištění efektivní komunikace a koordinace mezi členy týmu, kteří pracují v různých časových pásmech.

8. Bezpečnost a důvěrnost dat

 • Šifrování a zabezpečení dat: Zvýšený důraz na ochranu citlivých informací pomocí šifrování a dalších bezpečnostních opatření.
 • Soulad s GDPR a dalšími nařízeními: Dodržování právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a soukromí.

9. Udržitelnost a společenská odpovědnost

 • Ekologické a etické praktiky: Rostoucí zaměření na udržitelné a etické podnikání, včetně využívání recyklovatelných materiálů a zajištění spravedlivých pracovních podmínek.

Závěr

Technologie a nové přístupy významně mění správu dodavatelského řetězce v překladatelských a tlumočnických službách. Integrace moderních nástrojů a postupů umožňuje agenturám a jednotlivým překladatelům pracovat efektivněji, rychleji a s vyšší kvalitou, což přispívá k lepší spokojenosti klientů a udržení konkurenceschopnosti na dynamickém trhu.