MENU

Jak vybrat správného dodavatele pro překladatelskou firmu: Průvodce krok za krokem

21.06.2024
Jak vybrat správného dodavatele pro překladatelskou firmu: Průvodce krok za krokem
Výběr správného dodavatele je klíčový pro zajištění kvality, spolehlivosti a efektivity vašich překladatelských služeb. Zde je krok za krokem průvodce, který vám pomůže najít nejlepšího dodavatele, který bude odpovídat vašim představám a požadavkům.

1. Definujte své potřeby a požadavky

Než začnete hledat dodavatele, je důležité přesně určit, co potřebujete:

 • Typy překladů: Jaké jazyky a typy dokumentů potřebujete překládat (technické, právní, marketingové atd.)?
 • Kvalitativní standardy: Jaké vzdělání a pracovní zkušenosti požadujete?
 • Objem práce: Kolik textu potřebujete překládat a v jakých termínech?
 • Technologie: S jakými CAT nástroji by měl překladatel pracovat? Umí používat terminologické databáze?

2. Provádějte průzkum trhu

Provádění důkladného průzkumu trhu vám pomůže identifikovat potenciální dodavatele. Čerpat můžete z těchto zdrojů:

 • Online platformy a databáze překladatelů: Proz.com, TranslatorsCafe.com, DayTraslations.com atd.
 • Oborové asociace a veletrhy: Asociace překladatelů a tlumočníků, ELIA, GALA, ATA atd.
 • Doporučení: Získejte doporučení od kolegů a obchodních partnerů.
 • Recenze a hodnocení online: Podívejte se na recenze a hodnocení od ostatních klientů.

3. Vytvořte seznam potenciálních dodavatelů

Na základě vašeho průzkumu vytvořte seznam potenciálních dodavatelů, kteří splňují vaše základní požadavky. Tento seznam by měl obsahovat:

 • Název dodavatele nebo jméno překladatele
 • Kontaktní informace
 • Jazykové kombinace a specializace
 • Certifikace a členství v oborových asociacích
 • Reference a hodnocení od jiných klientů

4. Zhodnoťte dodavatele

Následující kritéria vám mohou pomoci při hodnocení jednotlivých dodavatelů:

 • Kvalita: Požádejte o ukázkové překlady nebo reference. Ověřte si kvalitu jejich práce a schopnost dodržovat vaše stylistické a terminologické požadavky.
 • Cena: Porovnejte ceny za slovo, za stránku nebo za projekt. Ujistěte se, že ceny odpovídají nabízené kvalitě.
 • Doručení: Zhodnoťte schopnost dodavatelů dodržovat termíny a pružně reagovat na doplňující požadavky.
 • Technologie: Zjistěte, jaké překladatelské nástroje dodavatelé používají a zda jsou kompatibilní s vašimi systémy.
 • Zkušenosti a odborné znalosti: Ověřte, zda mají dodavatelé zkušenosti a odborné znalosti ve specifických oblastech, které jsou pro vás důležité.

5. Požádejte o nabídky a provádějte výběrové řízení

Požádejte vybrané dodavatele o formální nabídky. Výběrové řízení vám umožní:

 • Srovnat jednotlivé nabídky na základě stanovených kritérií.
 • Vyjednávat o lepších podmínkách.
 • Ověřit si schopnosti dodavatelů plnit vaše požadavky.

6. Proveďte due diligence

Před uzavřením smlouvy proveďte důkladnou due diligence:

 • Prověřte reference a recenze od jiných klientů.
 • Zkontrolujte, zda dodavatel dodržuje všechny relevantní normy a standardy kvality (např. ISO 17100).
 • Ověřte finanční stabilitu dodavatele, pokud jde o dlouhodobou spolupráci.

7. Uzavřete smlouvu

Uzavřete smlouvu, která bude zahrnovat všechny důležité aspekty spolupráce:

 • Podrobné specifikace překladů: Jazykové kombinace, formáty, požadavky na terminologii a styl.
 • Ceny a platební podmínky: Jasně definujte ceny, platební lhůty a podmínky.
 • Dodací lhůty: Stanovte pevné termíny pro dodání překladů.
 • Požadavky na kvalitu: Definujte požadavky na kontrolu kvality a procesy revize.
 • Postupy pro řešení problémů: Stanovte postupy pro řešení případných sporů a problémů.

8. Monitorujte a hodnoťte výkon dodavatele

Po uzavření smlouvy pravidelně monitorujte a hodnoťte výkon dodavatele:

 • Kvalita: Sledujte dodržování dohodnutých standardů kvality.
 • Doručení: Monitorujte schopnost dodavatele dodržovat termíny.
 • Komunikace: Udržujte otevřenou a transparentní komunikaci.
 • Nápravná opatření: Reagujte na případné problémy a provádějte nápravná opatření podle potřeby.

9. Budujte dlouhodobý vztah

Úspěšná spolupráce s dodavateli často vede k dlouhodobým partnerstvím. Budujte vztahy založené na důvěře a vzájemném respektu:

 • Pravidelná komunikace: Sdílejte zpětnou vazbu a pravidelně komunikujte.
 • Spolupráce na zlepšování: Spolupracujte na inovacích a zlepšování procesů.
 • Oceňování výkonu: Oceňujte a uznávejte dobrý výkon dodavatelů.

Dodržováním těchto kroků můžete vybrat dodavatele, kteří budou schopni poskytovat vysoce kvalitní a spolehlivé překladatelské služby, čímž přispějí k úspěchu vaší překladatelské firmy.