MENU

Vodní hospodářství

25.03.2020
Vodní hospodářství
Úbytek vody je celosvětovým problémem, proto je třeba s úsporou této životodárné tekutiny počítat také do budoucna.

Zatímco spotřeba pitné vody v domácnostech klesá zejména kvůli růstu cen vody a zároveň díky úspornějším spotřebičům, ukrajuje největší díl ze zásobáren vody zemědělství.

Projekt, na kterém jsme pracovali, se týkal podrobné analýzy zdrojů pitné vody na území Moldávie. Úkolem bylo přeložit a udělat jazykovou revizi několikasetstránkovému dokumentu, a to z češtiny do rumunštiny.