MENU

Český ráj

25.07.2018
Český ráj
Nechte se unést... Kam? Třeba do ráje. Do Českého ráje.

Na území ležící padesát kilometrů severovýchodně od Prahy.

Rozmanitost přírodních krás se ve zdejším romantickém kraji snoubí s množstvím historických památek, a proto začali lidé nazývat tuto část země Českým rájem.

Typická je pro oblast členitost krajiny se skalními městy, stezkami, vyhlídkovými plošinami a nalezišti drahých kamenů. Výjimečnost kraje dotváří hrady a zámky opředené pohádkami plnými krásných princezen, udatných rytířů a vousatých loupežníků.

Hluboké lesy, systém rybníků na vodních tocích a přilehlé části mokřadních ekosystémů mají význam nejen z hlediska různorodosti krajiny, ale i výskytu chráněných a ohrožených živočichů a rostlin.

V severní části této chráněné krajinné oblasti se nachází vyvřelé horniny, které byly bohatým nalezištěm achátů, ametystů, chalcedonů a jaspisů. Unikátní mineralogické naleziště Votrubcův lom – Kozákov ukrýval a do dnešního dne stále ukrývá různé druhy polodrahokamů. Po dohodě s majitelem lomu můžete hledat drahé kameny v jižním svahu hory Kozákov a nález si pak vybrousit v místní brusírně. Kladívko s sebou nosit nemusíte. Za drobný poplatek vám jej zde zapůjčí.

Jedním ze symbolů Českého ráje je hrad Trosky, jehož typická dvouvěžová silueta je v porovnání s ostatními hrady naprosto nezaměnitelná.  Má tak mezi českými hrady významné postavení. Jeho hradní věže jsou vklíněny do sopečných vrcholů, což je v našich podmínkách zcela unikátní jev. Vybudování na tomto místě učinilo z Trosek nedobytný hrad. Podobné hrady můžete vidět například ve Francii.

Mezi nejznámější skalní města, která jsou v Českém ráji k vidění, patří Prachovské skály. Váže se k nim bohatá historie již od starověku, kdy docházelo k prvnímu osidlování, dále ražba jáchymovských tolarů v 16. století nebo svedení několika důležitých bitev.

Ne nadarmo nese skalní město název „kolébka horolezectví“. Záznamy o prvních horolezcích se datují na začátek 20. století. Stejně jako tehdy jsou i nyní Prachovské skály vyhledávaným místem této sportovní disciplíny. Pokud jste příznivci tohoto výškového sportu, můžete se vydat právě sem.       

V roce 2005 byla Chráněná krajinná oblast Český ráj vyhlášena za evropský geopark. Můžete sem zavítat kdykoliv v průběhu roku. Jednotlivá roční období umocňují krásu okolní přírody – pokaždé udávají jiný tón a neustále dokáží něčím překvapit.